Översättning

På grund av mina två modersmål har jag gjort ett antal översättningar, bearbetningar, synkroninspelningar och simultantolkning mellan tyska och svenska.

Bland annat har jag arbetat med Norstedts tysk-svenska ordbok (upplaga 1994). Jag översatte en instruktionsfilm om narkos (anestesi) åt Siemens och spelade in den svenska synkrontexten. Då använde jag både min egen röst och producerade en manlig röst.

I mitt dagliga arbete för svenska medier arbetar jag ständigt med översättningar av intervjuer och fakta. Som reporter och programledare för den svenska redaktionen hos Deutschlandfunk/Deutsche Welle översatte jag dessutom regelbundet tyska kommentarer till svenska.

För LRF Media har jag gjort en översättning/bearbetning av en svensk text för publicering i den tyska lanseringen av 25 Underbara HEM.

Vid ett flertal tillfällen fungerade jag som simultantolk (tyska-svenska och svenska-tyska) vid besök mellan min hemort Järfälla och vänorten Malchin i före detta DDR. Det betydde tolkning av föredrag, predikningar, sånger och samtal.