Redaktionsruta

ELLER MEDIA
Annika Eller
Hauptstr. 18
D-82229 Seefeld/München

Tyskland

Tel. +49-(0)8152/99 98 29

email: annika at ellermedia.de

Ansvarig utgivare: Annika Eller

All försäljning av journalistiska produktioner gäller endast publicering för överenskommen tid och i avtalade former och presentationsorgan. Parallell internetpublicering kostar 20 procent av ursprungsarvodet för upp till sex månader. Upphovsrätten stannar hos Annika Eller och Eller Media.

Trots noggrann prövning av alla länkar så tar jag inte ansvar för innehåll på länkade sites. För dem ansvarar endast respektive utgivare.

Allmänna avtalsvillkor Eller Media