Text

Kategorier

Aktuella artiklar, features, porträtt, artikelserier, kåserier och bakgrundsartiklar skriver jag alla lika gärna. Textformen är ju den mest flexibla presentationsmöjligheten, som jag alltid föredrar när det gäller komplexa sammanhang, eller ämnen som bör kompletteras av grafik eller bilder.

I början av min karriär skrev jag mest raka nyhetsartiklar, men fick snart även utrymmen för porträtt och artikelserier.

Erfarenheter

DN Konsument har jag jobbat på i flera omgångar, även sedan flytten till Tyskland. Där har jag bl a haft möjlighet att bre ut mig med utförliga faktaartiklar, exempel på rättshärvor, och en serie om genteknik ur konsumentperspektiv. På DN Söndag har jag exempelvis skrivit om ödembehandling och öl. Till bostadsdelen har jag leverat artiklar om solfångare och modern, miljövänlig arkitektur.

Den första DN-kontakten hade jag med förortsbilagan DN Runt Stan, där jag framför allt bevakade min hemkommun Järfälla, tills tidningen lades ned.

Under min tid på råd och rön skrev jag uteslutande konsumentmaterial, både tester och aktuella nyhetsartiklar. Mitt första tidningsjobb på Enköpings-Posten var en typisk allmänreportertjänst, där jag dock speicalbevakade polis, rättsväsende och kyrka. Där startade jag (och fick ansvaret för) konsumentsidorna, som publicerades en gång i veckan.

Mycket stolt är jag över att vara en av de allra första 10 knattereportarna för “Ankeborgsnytt”, som var en kortlivad bilaga till Kalle Anka-tidningen i slutet av 1970-talet. Mina allra första alster skrev jag dock som 11-14-åring för de egna tidningarna “Vi djurvänner” och “Imorgon”.