Moderator och dubbning

Genom min långa erfarenhet som radiojournalist har jag arbetat mycket med rösten. Jag har fått professionell utbildning i Stockholm och München.

Jag älskar samspelet mellan tal, ljudatmosfär och musik, vilket är en fördel både när jag producerar radioreportage eller är programledare och när jag spelar in tv och film.

Regelbundet leder jag gudstjänster och jag har också översatt en instruktionsfilm om anestesi för Siemens, där jag producerade den svenska versionen.

Mycket inspirerande var att delta i en workshop om röst och kroppsspråk, där hästar speglade vår utstrålning.